Skip to content

Sunset

Sunset - tjenester som nais-teamet gradvis bygger ned

Dette er tjenester som naisteamet er i prosess med å avvikle.

unleash.nais.io

Felles Unleash instans (unleash.nais.io) avvikles, og blir slått av 31. desember 2023. Det anbefales at teamene tar i bruk Unleash Next.

FSS

Vi anbefaler at alle nye applikasjoner på nais deployes til GCP, og ikke til FSS.

nais.adeo.no, dev.adeo.no, preprod.local, oera-q.local (ingresser)

  • nais.adeo.no erstattes av intern.nav.no
  • dev.adeo.no erstattes av dev.intern.nav.no
  • preprod.local erstattes av dev.intern.nav.no

For applikasjoner på GCP er kun de nye ingressene mulig å benytte, mens for applikasjoner i FSS er begge mulig å bruke.

Det er ingen plan om å avvikle de gamle ingressene i FSS, men vi anbefaler en gradvis migrering til de nye, og at nye applikasjoner benytter nye ingresser.


Last update: 2023-11-07
Created: 2021-02-10